Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Intézkedési terv


Hír: : Intézkedési terv
(Kategória: Misc)
Küldte: webmester
2020. augusztus 30. vasárnap - 19:56:15

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI-BAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

1. VÉDŐINTÉZKEDÉSEK
- Az épület első és a tanulók által használt hátsó bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata kötelező. Kérjük a hátsó bejárat használatát! Lehetőség szerint a tantermekben és az étkezőben is elhelyezünk kézfertőtlenítőt.
- A pedagógusok átismételik a tanulókkal a helyes kézmosás szabályait, fokozottan ellenőrzik a kézmosás gyakoriságát, helyességét, kiemelt figyelmet fordítva az alapvető higiénés szabályok betartására.
- A tanulók a személyi higiéné szabályairól részletes tájékoztatást kapnak (pl. köhögési etikett, maszkviselés, távolságtartás).
- Az intézménybe lépő tanulók és felnőttek testhőmérsékletét alkalomszerűen mérjük.
- Az intézményben rendszeres fertőtlenítő takarítást végzünk az alábbiak szerint:
- Az eddigi takarítási protokoll alapján, a napközbeni takarítás folyamatos az előírásoknak megfelelően.
- A terembeosztással próbáljuk biztosítani, hogy a tanulók a lehető legtöbb órán ugyanabban a tanteremben tartózkodjanak.
- A tantermekben az osztályok váltása között a szünetekben – lehetőség szerint – felületfertőtlenítést végzünk.
- Zárt térben kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos, rendszeres szellőztetésre.

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
- Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó látogathatja.
- Amennyiben a gyerekeknél fertőzés tüneteit észleljük, elkülönítjük őket és a szülőt azonnal értesítjük, akinek gondoskodnia kell gyermeke orvosi vizsgálatáról. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost.
- Amennyiben pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost.
- A szülők kötelesek az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy családtagjánál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
- A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amelyet a betegséget követő ELSŐ tanítási napon köteles magával hozni, kivéve, ha elektronikusan küldi meg az iskola számára.
- Az intézményt kizárólag a tanulók és a dolgozók látogathatják. A szülők gyermekeiket az udvarra bekísérhetik- betartva a távolságtartás szabályait - illetve a bejárat előtt a megfelelő védőtávolság (1,5 m) megtartásával várakozhatnak. Az épületbe tanítási időben NEM léphetnek.
- Szülői értekezlet megtartása a járványügyi előírások betartásával történik, a szabályos maszkviselés kötelező.
- Az iskola működtetésével kapcsolatos személyes jelenlétet nem nélkülözhető ügyintézéskor szabályosan viselt szájmaszk használata kötelező; kérjük, a portán várjanak, amíg az irodában fogadni tudjuk Önöket.
- Az ajánlott ügyintézési mód: telefon, e-mail, E-ügyintézési felület.
- Az iskola adottságainak figyelembe vételével törekszünk a csoportosulás megelőzésére. Az intézmény területén (zárt térben) a diákoknak és a dolgozóknak szájmaszk használata ajánlott, de nem kötelező.
- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

3. A TANÓRÁK, ÓRÁK KÖZÖTTI SZÜNETEK, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK, (NAPKÖZI, ÉTKEZÉS) RENDJE
- Lehetőség szerint minden tanuló 7.15 és 7.30 között érkezzen az iskola udvarára.
Az alsósok a szünetekben használt „alsós-udvaron” (a Csaba utcai postahivatal felőli oldal), a felsősök a szokott helyen gyülekezzenek a távolság megtartásával.
- Amennyiben az időjárás nem engedi az udvari gyülekezést, tanulók az aulába érkeznek, ahonnan folyamatosan engedjük fel őket a termekbe, elkerülve a csoportosulást. A szülők ebben az esetben csak a kapuig kísérhetik gyermeküket, az épületbe NEM jöhetnek be.
- Arra kérjük a szülőket, hogy a diákok a reggeli és délutáni (16-17-ig) ügyeletben csak a legszükségesebb időt töltsék.
- Az alsós tanulók a jelző csengetésekor a hátsó udvarra, a felsős tanulók kicsengetéskor a „felsős” udvarra mennek szünetre. A tanárok emelt létszámban felügyelik az udvart. Így az alsó és felső tagozat eltérő időben és helyen sorakozik.
- Az alsós tanulók a teljes tanítási nap folyamán CSAK a bal oldali lépcsőházat használhatják, míg a felsősök a jobb oldali lépcsőházat.
- Az első szünet IS UDVARI szünet lesz a korábbiaktól eltérően.
- Az aulában kialakított közösségi teret NEM használhatják a tanulók, mert nem tudjuk ellenőrizni a fertőtlenítést. Csak pedagógussal tartózkodhatnak ott, és gazdaságiirodában kell jelezni, ha elhagyják, hogy gondoskodhassunk a felületek fertőtlenítéséről.
- Eső, rossz idő esetén a tantermekben maradnak pedagógusi felügyelettel (az ablakokat ebben az esetben is ki kell nyitni).
- Étkezések rendje: A tízórai rendje nem változik. Az alsósok a termeikben, a felsősök szintén a termeikben fogyasztják el a tízórait. Az ebédlőben csak pedagógus felügyeletével, a szabályok betartásával lehet tartózkodni.
- A testnevelés órára váró diákok külön eljárás alapján étkeznek, amit az osztályfőnökök ismertetnek.
- Az ebédelés elnyújtott időintervallumban, turnusokban történik. A váltások között a konyhai személyzet felületfertőtlenítést végez. Az asztalokon nem lehet sem evőeszköz, sem pohár, vizeskancsó.
- Az udvari napközis foglalkozások alkalmával a csoportok a számukra kijelölt területen tartózkodhatnak pedagógusaikkal.
- A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabadtéren tartjuk.Ezen hír származási helye: Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
( http://tabansuli.szegedvaros.hu/news.php?extend.545 )