Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Énekkari kirándulás

Énekkari kirándulás„Az állam hiába tart fent operát, koncertet, ha nem jár bele senki. Olyan közönséget kell nevelni, amelynek életszükséglet a magasabb rendű zene. A magyar közönséget ki kell emelni a zenei igénytelenségből. Ezt pedig csak az iskola kezdheti el.” /Kodály Zoltán/
A zene összeköt- az énekkar szlovákiai kirándulása
Iskolánk énekkara október 7-9-ig Szlovákiában vett részt egy koncerttel, baráti találkozóval egybekötött kiránduláson. Október 7-én reggel indulás előtt elénekeltük Karai József: Tündér ha lennék c. kórusművét a szülőknek. Első állomásunk a Pannonhalmi Bencés Főapátság volt, ahol egy 11-es fiú vezette végig csoportunkat, mesélte el az Apátság történetét intelligens, a gyerekek számára érthető, közvetlen hangnemben.
Délután Komáromba megtekintettük a Monostori erődöt. A buszon felolvasták a gyerekek az általuk készített előadásokat. Nem is találhattunk volna megfelelőbb helyszínt katonadalok éneklésére, az erőd akusztikáját nagyon jónak bizonyult. Este a szállodában a szobák elfoglalása, majd a finom vacsora után az énekkar majd néptáncosaink is próbáltak. Az első nap élményeinek átbeszélése és a másnapi teendők megbeszélése után pihenni tértünk.
Másnap Pozsony felé indultunk. Az első megállónk Bős volt, ahol megtekintettük a vízierőművet. A gyerek projektmunkái fontos tudnivalókkal egészítették ki a látványt. Szerencsénk volt, hiszen végignézhettük két hajó zsilipelését.
Pozsonyban idegenvezető kalauzolt a városban: A négyszögletű ékkő, a pozsonyi Várdombon álló vár. A teraszról az „ufó”-t csodáltuk a híd tetején. A Fő téren álló Óvárosháza épületét és udvarát jártuk be. A Szent Márton-dóm lenyűgözte társaságunkat, mi koronázó templomként tartjuk számon, 11 magyar királyt koronáztak meg itt. A városi sétán sok anekdotát ismertünk meg a főváros történetéből.
Nagyszombatban kiadós sétát tettünk, megnéztük a város nevezetességeit. Előadásokat olvastak fel a különböző látnivalóknál: érseki palota, a Szent Miklós püspöki székesegyház, a Színház és Zene háza, a tűztorony és a városháza. A fárasztó, de igazán tartalmas kirándulás után visszaindultunk a szállásunkra. Vacsora után ismét énekkari és néptánc próba következett.
Harmadik nap reggel izgatottan vártuk a gútai kirándulást. Megható volt az a vendégszeretet, ahogyan fogadtak bennünket Gútán a Corvin Mátyás Általános Iskolában. Csütörtöki Erzsébet igazgatónő és a tanárikar üdvözölte énekkarunkat és megvendégelt minket. Betekinthettünk az osztálytermekbe, megnézhettük, hogyan tanulnak itt a gyerekek. Diákjaink beszélgettek egymással és érdeklődtek, hogy náluk hogy történik a tanulás. Megtudták, hogy Szlovákiában az egyes számít jó jegynek. E-mail címet, telefonszámot cseréltek egymással. Felemelő érzés volt látni, milyen érdeklődéssel figyelnek egymásra. Emlékezetes marad az október 6.-i közös ünnepség a gútai iskolásokkal, amit énekkarunk szereplése, a magyar himnusz közös éneklése és egy magyar népdal megtanítása zárt.
A hangverseny repertoárjában zömmel népdalokat, magyar szerzők dalait Balázs Árpád, Karai József, valamint musical és filmzene részleteket adtunk elő. A Mindenki c. Oszkárdíjas filmünk betétdalát a Bodzavirágot is énekeltük. Nagy sikerrel szerepeltek gyermekeink. Nagyszerű volt látni és hallani a nagy ovációt, a csillogó szemeket, az igazgatónő és tanárikar könnyes tekintettel és nagy szeretettel gratulált nekünk. A gyerekek is gratuláltak tanítványinknak. Büszke voltam tanítványainkra! Ezeket az élményeket visszük magunkkal egy életen át, emlékezünk rájuk még évtizedek múltán is.
A koncert után megnéztük a gútai vízimalmot, ahol finomságokkal várt bennünket Fűri Editke és férje a helyi nyugdíjas klub vezetője. Idegenvezető mesélt a vízimalom történetéről. A Corvin Mátyás Általános Iskola néhány tanára elkisért ide bennünket. Búcsúzóul email címet cseréltünk, majd meghívtuk őket Szegedre. A nyugdíjas klubban finom ebéddel vártak bennünket. Szívesen emlékezünk a szeretetükre, kedvességükre, ahogyan sürögtek-forogtak a gyerekek körül ezek a kedves idős hölgyek. Editke elkísért bennünket Komárnoba és idegenvezetőként megmutatta a nevezetességeket, majd bejártuk a híres Európa Udvart is.
Ez a kirándulás sugározta, hogy a tehetség mindenki által elérhető érték, egy-egy jelentős találkozó mindannyiunk életét gazdagítja. Barátságok, jó kapcsolatok alakultak ki, így a szervezők és résztvevők ettől az évtől is várják a határon belüli és túli kapcsolatok kialakulását, a régiek építését. A koncert túl a hagyományőrzésen, a közös éneklés nyújtotta örömök felfedezésén, közösségépítő program is volt a kirándulás. Új barátságok köttettek saját kórusunkon belül is. Reméljük, ezután jobban figyelnek majd egymásra a gyerekek, többet beszélgetnek, sűrűbben találkoznak az iskolán kívül és értékes elfoglaltságot keresnek. Megtanulták az előzetes ismertszerzés helyes rendszerezését, ismereteik átadását, hiszen minden helyszínről önállóan gyűjtöttek információkat. Céljainkkal összhangban eredményeket elsősorban a gyermekek fejlődésében várjuk, hogy erősödik közösségtudatuk, iskolájukhoz való tartozásuk érzése. További eredménynek tekintjük, ha tovább fejlődik az iskola és a szülői közösség kapcsolata, együttműködése. Ismerjük fel és használjuk a szülői feladatvállalás előnyeit, a szülők pedig gyermekeik érdekében önkéntesen, bátrabban ajánlják fel tapasztalataikat, segítségüket, hiszen az iskola mindannyiunké, gyerekeké, pedagógusoké, szülőké. A gyerekek kizökkentek a hétköznapok ritmusából, egy új, szokatlan környezetben ismerték meg önmagukat, egymást, a közös gondolkodás segítette az összetartozás élményének megélését. A népdal, néptánc az összmagyarság közös kincse, mely segít a gyerekeknek és környezetüknek felfedezni ezt a kincsesbányát, hogy értékeljék, szeressék hagyományaikat, múltjukat, legyenek büszkék rá; őseik forrásaiból merítve legyenek erősek identitásukban, és formálják jövőjüket ebben a szellemben. Tanulóink nehéz anyagi körülmények között élnek, sok énekkaros hátrányos helyzetű, a szülők nem tudják támogatni gyermekeik kulturális igényeit. Sok gyermek először volt hosszabb időre távol a szüleitől, sőt külföldön is kevesen jártak még. Úgy érezzük, hogy ez az utazás és szereplés a gyerekeknek igazán komplex élményt adott, sőt iskolánk zenei kultúráját jelentősen előbbre vitte.
Iskolánk honlapján megjelenítjük kirándulásunk programját a pályázat logójával. A szeged.hu portálon rövid képes cikket jelentettünk meg a kórus vendégszerepléséről, ahol szintén megemlítettük a pályázat kiíróját, így megyei szinten túl is olvashatják programunkat. Utunk során minden állomáson rengeteg képeket készítettünk, melyet élménybeszámolóval egybekötve a szülőknek és az érdeklődő kollégáknak bemutattuk. Tablót készítünk a fotókból (ez még várat magára, mert az iskola felújítása miatt még semmilyen dekorációt nem tudunk kitenni), melyet a tanév második felében mutatunk meg az iskola összes diákjának. A koncert anyaga a tavaszi Tabán est programján is hallható lesz, így olyan szülők és gyerekek is hallhatják, akik valamilyen okból addig nem voltak ennek részesei. A program értékeléseként elégedettségi vizsgálatot végeztünk a résztvevő gyermek körében, valamint a szülőket is megkérdeztük a szervezéssel, programok tartalmával, színvonalával kapcsolatban. Ennek eredményét feltesszük iskolánk honlapjára. A gyermekek nagyon jól érezték magukat és azt írták, hogy bármikor szívesen visszatérnének erre a helyre. A szülők is nagy megelégedéssel konstatálták utunkat.

Aki itt egyszer megpihenhetett, a természet áldásaiban részesülhetett, a helybeliek vendégszeretetét élvezhette – életre szóló élményekkel gazdagodott. Ide visszatérni: éltető öröm. Köszönjük szépen a támogatásukat és azt, hogy lehetővé tették gyermekeinknek, hogy egy életre szóló élményben legyen részük.
Tisztelettel: Gégény Gáborné kórusvezető