Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Lemorzsolódás, évismétlés

Lemorzsolódás, évismétlés

I. Évismétlés
A 2017/2018 tanévben az évismétlők aránya: 1,5%II. Lemorzsolódás
A felső tagozatos lemorzsolódási statisztika a 2017/2018 tanév második félévében

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el a közepest (3): 2,6%
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt 1,1 mértékben romlott: 0%