Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Kompetencia eredmények

Kompetencia eredmények

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS - 2019


A HATODIK OSZTÁLYOS TANULÓINK KÍVÁLÓ EREDMÉNYEKET ÉRTEK EL!

A kompetenciamérés arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat az életben alkalmazni és további ismeretszerzésre felhasználni? Vagyis birtokában vannak-e annak az úgynevezett „eszköztudásnak”, amely sikeres továbbhaladásukhoz nélkülözhetetlen? Ezért a felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi követelmények teljesítésére, hanem valódi problémák, helyzetek megoldására irányulnak. Nem tantárgyi tudást, hanem bizonyos kompetenciákat, képességeket mérnek.
A szövegértési és matematikai teszteket az ország összes általános- és középiskolájában egységes feltételek között, azonos időben írja meg a 6., 8. és 10. évfolyamok minden tanulója, és központilag értékelik.
A mérésben részt vevő diákok, csak a feladatlapokkal foglalkoznak ezen a napon. A kitöltés ideje 4x45 perc, amiből két munkafüzet magyar-, kettő pedig matematika feladatokat tartalmaz.
A kompetenciamérés feladatlapjait külön felkészített javítók értékelik, majd az eredményeket az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya munkatársai számos szempontból feldolgozzák.
A diákok a méréssel egyidejűleg megkapják mérési azonosító számukat. Ennek segítségével a következő honlapon a tanulói teljesítmények megtekinthetők: https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx
Összefoglalva: a Tabán iskolások minden évben jól teljesítettetek, és 2019-ben is JÓK VOLTAK!

CSH-index: (családiháttér-index) - olyan mutató, amelyet a szülők iskolai végzettsége, család anyagi helyzetét jellemző tárgyak és tanulást segítő eszközök alapján alakítanak ki.

Részletes telephelyi értékelés megtekinthető: https://www.kir.hu/okmfit/kereso.aspx?t=t

A Szegedi Tankerületi Központ iskoláinak eredményei
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=f&id=39012296 a honlapon találhatók meg.