Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Határtalanul

Határtalanul

2019

A szabadság határai


2019. szeptember 9-én hajnalban lelkes, várakozással teli kis csapatunk összegyűlt a Tabán Általános Iskolánál, hogy elinduljon, és felkeresse a gyönyörű Erdélyt. 58 hetedikes tanuló 6 tanár és egy idegenvezető vágott neki a kalandnak, melynek célja, hogy megismerkedjen a Partium és Erdély csodálatos tájaival, irodalmi, történelmi emlékhelyeivel. A program a Határtalanul pályázaton nyert forinttal vált az álomból valósággá. Utunk során járhattunk Aradon, Déván megérezhettük a falba zárt Kőműves Kelemenné áldozatának nagyszerűségét, Vajdahunyadon gyönyörködhettünk híres „törökverőnk” bámulatos várában. Szállásunk Tamási Áron szülőhelyén, Farkaslakán volt a Nyikó motelben. Szívélyes fogadtatással, erdélyi ételekkel vártak mindennap haza bennünket. Kirándulásunk során jártunk Csíksomlyón, ahol a megkóstolhattuk a borvizet, és láthattuk a „barátok feredőjét”. Ámultunk a természet csodáin a Szent Anna-tónál, a zetelaki víztározónál, a Pongrácz-tetőn, Békás-szorosnál, Gyilkos-tónál, a parajdi sószorosban. A csíkszeredai Mikó várban bepillantást nyertünk tárlatvezetőnk segítségével az erdélyi nép életébe, a város történetébe. Mécsesek gyújtásával emlékeztünk az Aradon kivégzett 13 honvédtábornokra, Madéfalván az elűzött székelyekre, Farkaslakán Tamási Áronra. A történelmi Magyarország határán, a Fügés-tetőn önfeledten gurultak a gyerekek a puha, bársonyos fűben, majd megtekintettük az utolsó vasúti őrházat és a Rákóczi-várat. A gyimesi bobpálya kipróbálása után élményekkel teli délutánt tölthettünk Szentegyházán. Quer kódos játékkal megismertük a városka nevezetességet, kipróbáltuk a „csűrkalandot”, s közös énekléssel zártuk a felejthetetlen látogatást. Hazaúton még lehetőségünk nyílt megnézni Segesvár, Gyulafehérvár nevezetességeit, és meghódítani a múzsnai erődtemplomot.
Az út során számtalan élménnyel, tudással gazdagodtunk, új barátságok is köttettek, melyek felejthetetlenek maradnak tanárok és diákok számára egyaránt.
Bethlen Gábor Alapkezelő HATÁRTALANUL!
HAT-19-01-0-0994, A szabadság határai című pályázat
„Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával”


2017 szeptember

A szegedi Tabán Általános Iskola 7. b és c osztály diákjai (37 tanuló, 4 tanár) az Emberi Erőforrás Minisztérium Határtalanul pályázatának támogatásával látogattak el Erdélybe.
A pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy a diákok kényelmes szálláson lakjanak, változatos programokon vegyenek részt.
Jártunk Aradon, mécsest gyújtottunk az aradi vértanúk emlékoszlopánál, megemlékeztünk sorsukról, helytállásáról. Megnéztük Déva és Vajdahunyad várát. Zeteváraljai szállásunkon a Nagy-Küküllő csobogására feküdtünk és reggel arra ébredtünk.
Megmásztuk a Madarasi Hargita csúcsát; majd a Szent Anna-tó partja és a Mohos tőzegláp környéke kápráztatott el minket.
Csíkszeredán megtekintettük a Mikó vár kiállításait a székelyek életéről. Nagy élményt jelentett a csíkszeredai Nagy István Zene és Képzőművészeti Líceum 7. osztályosaival és Gyimesbükkön a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Vigasztaló Szentlélek Otthon lakóival való találkozás. Természetesen nem mentünk üres kézzel, ajándékot, adományt vittünk az árvaházba.
Felejthetetlen élményt nyújtott a Békás-szoros, a Gyilkos-tó, a Csíki-havasok, a Tatros völgye.
Fantasztikus élményekkel feltöltődve értünk haza.2017 május

„A hegy a hegyhöz nem megy el, de az embör az embörhöz igen.”
Erdélyben jártak a Tabán iskola 7. osztályos tanulói


A Tabán Általános Iskola és AMI 7.a és 7.b osztályos diákjai az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul pályázat támogatásával májusban Erdélybe utazhattak. A pályázat a 46 tanuló számára 1 702 000 forint támogatást nyújtott. Az ötnapos út során lehetőség nyílt a sokat hallott történelmi, kulturális és néprajzi földrajzi természeti értékek megismerésére. Felkeresték Aradot, a legendás Déva várát, gyönyörködhettek Vajdahunyad építészeti remekében. Az erdélyi gyerekekkel gyorsan összebarátkoztak, s közös program keretében megismerték Csíkszereda helyi nevezetességeit. Megtapasztalták a helyiek vendégszeretetét, szívesen fogyasztották a jellegzetes erdélyi ételeket. Megajándékozták a gyimesbükki árvaház szegény sorsú lakóit, és bepillantást nyerhettek az ott élő csángók embert próbáló életébe. A Rákóczi-vár romjairól ráláttak az ezeréves határ legkeletibb vasúti őrházára. Tanulmányozták a székely kapuk gazdag motívumvilágát.
Természetjárásuk során meghódították a Madarasi Hargitát, és lenyűgözve sétáltak a Békás-szoros sziklafalai között, valamint a Gyilkos-tó, Szent Anna-tó partján, melyeknek látványa sokakat arra az elhatározásra ösztönzött, hogy a jövőben visszatérjenek majd oda.
Erdély máig megőrzött természeti gazdagsága, emberszeretete sokat adott tanulóinknak, az ott kapott élmények felejthetetlenek maradnak nekik és tanáraiknak.

Osztályfőnökök : Földiné Csikós Erika, Reisz Ferencné2016

1848-49-es emlékhelyek Erdélyben

2016. május 18-án a hajnali órákban álmos szemű, ám lelkes, várakozással teli kis csapat gyűlt össze a Tabán Általános Iskolánál, hogy elinduljon, és felkeresse a gyönyörű Erdélyt. Az 55 hetedikes tanuló 6 tanár és egy idegenvezető kíséretében vágott neki a kalandnak, melynek célja, hogy megismerkedjen a Partium és Erdély csodálatos tájaival, irodalmi, történelmi emlékhelyeivel, különösen az 1848-49-es események helyszíneivel. A program a Határtalanul pályázaton nyert 1 millió 977 ezer forinttal vált az álomból valósággá. Utunk során járhattunk Nagyenyed, Bánffyhunyad, Körösfő, Kolozsvár, Nagyenyed,Gyulafehérvár, Nagyszeben, Vízakna, Szászsebes, Piski, Déva,Világos, Arad nevezetességeinél; az 1848-49-es emlékhelyeken énekkel, versekkel és koszorúzással emlékeztünk meg az események, csaták hőseiről. Szálláshelyeinken: Magyarfenesen és Csernakeresztúron a családok nagy szeretettel, figyelemmel fogadtak bennünket, bepillantást nyerhettünk a mindennapi életükbe, szokásaikba, megkóstolhattuk az erdélyi konyha különleges ízeit. Köszönetképpen apró ajándékokkal és szőregi rózsatövekkel kedveskedtünk nekik. A búcsúesten közös műsor keretében ismertettük meg egymást saját vidékünk néptáncaival, dalaival, majd egy fergeteges táncházzal intettünk búcsút a csernakeresztúri két napnak. Hazafelé látogatást tettünk a dévai Szent Ferenc Alapítványnál, s ide is hoztunk a diákok és szülők által szeretettel adományozott játékokból, ruhákból, könyvekből, írószerekből, tartós élelmiszerekből. Saját alkotásokkal és dallal is megköszöntük vendéglátóink szívélyességét, és Sándor atya áldását, mellyel utunkra bocsátott.
Hiszünk abban, hogy ez az élmény biztosítja a tanulás személyes, tapasztalati módját, aktív befogadásra késztet. Mással nem helyettesíthető módon járul hozzá diákjainknál a nemzeti azonosságtudat kialakulásához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek megismeréséhez, s közös élményanyaggal szolgálva az összetartozás érzését erősíti. A résztvevő gyerekek emlékezetébe, lelkébe bevésődött az előkészítő órák és e 4 nap emléke, s ezeket a tapasztalatokat megosztják majd szüleikkel, diáktársaikkal is egy útibeszámoló keretében.

Gyerekek véleménye az utazásról
Videó az út előkészületeiről
Videó az út legjobb pillanatairól

A Szegedi Városi Televízió Körút című műsora riportot is készített velünk. Az interjút a műsor legelején láthatják. A videót az alábbi linken érhetik el:
http://vtvszeged.hu/s_!musorok/i_korut_18/i_korut_160526mpg_13929/t_K%C3%B6r%C3%BAt%20160526.mpg/index.html