Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Leendő elsősöknek

Leendő elsősöknek

kopogtato.pdf

Angol oktatás bemutatása



I. Beiratkozás időpontja:
2019. április 11. (csütörtök) 8,00-19,00 óra között,
2019. április 12. (péntek) 8,00-18,00 között.




II. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet

 óvodai szakvélemény
 szakértői bizottság szakértői véleménye

• a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa

• nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről – 1. melléklet

• nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról - 2. melléklet

• nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára - 3. melléklet


A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő megkezdését – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola vezetőjének.


III. Iskolánk körzetébe tartozó utcák a 2019/2020-as tanévben:

6721 Római körút
6723 Becsei utca
6723 Bihari utca
6723 Csaba utca
6723 Csillag Tér
6723 Dandár utca
6723 Dankó Pista utca
6723 Debreceni utca
6723 Erdő utca
6723 Etelka sor
6723 Fecske utca
6723 Felső Tisza-part
6723 Gál utca
6723 Gyík utca
6723 Hajós utca
6723 Hóbiárt Basa utca
6723 Kemes utca
6723 Kereszttöltés utca
6723 Kis-Tisza utca
6723 Lippai Imre utca
6723 Liszt utca
6723 Lugas utca
6723 Malom utca
6723 Molnár utca
6723 Pille utca
6723 Rom utca
6723 Római körút
6723 Róna utca
6723 Selyem utca
6723 Szilléri sugárút
6723 Tabán utca
6723 Tápai utca
6723 Tó utca
6723 Vajda utca

IV. E-Ügyintézés
Kedves Szülők!
2019-ben lehetőségük van gyermekük beiratkozását online előkészíteni, de ebben az évben még kötelező a szülő személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása a beiratkozáskor. Az online feltöltés végső határideje: 2019. április 12. (péntek), 12.00 óra.
A feltöltés menete:

• Amennyiben nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval.
1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

• Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:
1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

Segítséget az E-Ügyintézés tudázbázis honlapján talál. Itt részletes leírják a beiratkozás menetét, továbbá egy videót is megtekinthet, ahol teljes egészében bemutatják, hogyan kell beíratni a gyermeket.

További segítséget a 06 (62) 547-051-es telefonszámon intézményvezető-helyettesi irodától tud kérni.