Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Leendő elsősöknek

Leendő elsősöknek

kopogtato.pdf

Angol oktatás bemutatásaI. Beiratkozás időpontja:
II. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek törvényes képviselőiek személyazonosító igazolványa
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (A nyilatkozat három pontjából csak egyet kell kitölteni)
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországra történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára
III. Iskolánk körzetébe tartozó utcák a 2018/2019-as tanévben:

6721 Római körút
6723 Becsei utca
6723 Bihari utca
6723 Csaba utca
6723 Csillag tér
6723 Dandár utca
6723 Dankó Pista utca
6723 Debreceni utca
6723 Erdő utca
6723 Etelka sor
6723 Fecske utca
6723 Felső Tisza-Part
6723 Gál utca
6723 Gyík utca
6723 Hajós utca
6723 Hóbiárt Basa utca
6723 Kemes utca
6723 Kereszttöltés utca
6723 Kis-Tisza utca
6723 Lippai Imre utca
6723 Liszt utca
6723 Lugas utca
6723 Malom utca
6723 Molnár utca
6723 Pille utca
6723 Rom utca
6723 Római körút
6723 Róna utca
6723 Selyem utca
6723 Szilléri sugárút
6723 Tabán utca
6723 Tápai utca
6723 Tó utca
6723 Vajda utca