Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: DÖK

DÖK

Az iskolában folyó nevelő munka sajátos területei között az egyik legjelentősebb a diákönkormányzat tevékenysége. Jelentőségét az emeli ki, hogy átfogja az iskolában tanuló diákok többségét. Rendkívül alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység maximálisan előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, tartalmi tevékenysége alkalmas arra, hogy a gyermekek ezen kereten belül tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen kereten belül elsajátíthatják a közösségi lét, játékszabályait. Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek. A szabadidő tartalmas felhasználása érdekében a tanulóknak meg kell ismerni az értékes szórakozásnak és az egyéni érdeklődésnek a lehetőségét. Az erkölcsi esztétikai igényesség jegyében meg kell kívánnunk, hogy a fiatalok a társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordítsanak figyelmet a magatartás kultúrájára, esztétikumára, színházban, társas összejöveteleken, előadásokon. Olyan iskolát szeretnénk, ahol az együttműködés, összetartozás a domináns, ahová tanár és diák is jókedvvel lép be, örömmel és szívesen dolgozik együtt. Közös élményeket biztosító rendezvényeket szervezünk (kerti parti, Zenei Világnap, Papírgyűjtés, Kultúra napja, farsang, Tabán est, DÖK-nap) Megóvjuk, formáljuk, szépítjük közvetlen környezetünket

A diákönkormányzat fontos feladata, tevékenysége az ügyeleti munka megszervezése,irányítása.


Nagyobb befolyásunk lehet a fiatalokra,

ha lemondunk arról,

hogy hatalmunkkal befolyásoljuk őket.”

/Thomas Gordon/A 2013/14-es tanév DÖK munkatervét a következő linken tekinthetik meg:
http://tabansuli.szegedvaros.hu/e107_files/downloads/dokmunkaterv.pdfA 2013/14-es tanév első félévének beszámolóját a következő linken tekinthetik meg:
http://tabansuli.szegedvaros.hu/e107_files/downloads/dokbeszamolo.pdf