Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Tájékoztató a Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány költségvetéséről

Tájékoztató a Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány költségvetéséről

Beszámoló

A Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány 2015/2016. évi működéséről, költségeiről.


Az alapító okiratunkban foglaltaknak megfelelően segítjük a tehetségek kibontakozását, a sikerek elérésében a tanulók támogatást kapnak az alapítványtól. Ehhez a forrásunk nagy része az Önök által rendelkezésünkre bocsátott 1% - amit az adóbevalláskor alapítványunk számára utaltattak. A 2015-ben utalt 1% - 578.763.- Ft – felhasználása a 2015/2016-os tanévben

Tanulmányi versenyek útiköltségének térítése: 184.147.-
Postaköltség: 3.760.-
Erdei iskolai támogatás 6. évfolyam: 160. 000.-
Pályázati regisztráció Eper felületen: 2.000.-
Tanuló versenyének, tanulmányi útjának támogatása: 9.500.-
Angolos nyelvi rendezvények: 26.190.-
Tanulói jutalmak (iskolai év közi versenyek, év vége): 259.355.-

Összesen: 644.952.-


Egyéb, a kuratórium által megszavazott kiadás a 2015/2016-os tanévben, melynek fedezete az egyéb bevételekből származik. Úgymint a bál és a Tabán Est során történő felajánlások, szülői egyedi felajánlások.

Könyvelés (2 év): 192.000.-
Irodaszer, működés: 11.425.-
Iskolanyitogató program: 36.520.-
Városi versenyek lebonyolítása: 12.160.-
Egyéb rendezvények: 10.930.-
Kábelek, dekor. anyag: 14.128.-
Napközi foglalkozások anyaga: 37.150.-
Iskolaszolga előfizetés: 20.890.-

Összesen: 322.778.-

Mindösszesen: 967.730.- Ft


Ezt az összeget az Önök hozzájárulása teremtette elő, köszönjük a gyermekek nevében.

Reméljük ezután is támogatják alapítványunkat, hogy folytathassuk tevékenységünket, biztosíthassuk az Önök gyermekei számára a jutalmazás, az erdei iskolai programon való részvétel, a versenyekre való eljutás, vagy a délutáni kézműves foglalkozásokon való részvétel lehetőségét.


Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma, valamint az iskola 514 tanulója