Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Bemutatkozás

Bemutatkozás

Iskolánk alapítványát 1991-ben alapították támogató szülők és tanárok. Az ötlet az akkori helyettes, Sós Mária fejében született, és hamar megvalósult. Bejegyzése után 7 évvel a közhasznú besorolást is elnyerte az alapítvány, így a jövedelemadó 1%-os felajánlásait fogadni tudja, valamint a támogatások mértékéről igazolást állíthat ki. Ezáltal a támogató az adóbevallásakor érvényesítheti a kedvezményeket. Az alapítványnak nincs alkalmazottja, akik ebben dolgoznak, önként teszik, szabadidejükből áldozva.
A kuratórium 7 tagból áll, 3 fő a szülőket képviseli, 3 fő a tantestületet és a mindenkori egyik igazgatóhelyettes a kuratórium elnöke. Sós Máriát Flachné Vidéki Katalin, őt pedig Némethné Pataj Györgyi váltotta. Jelenlegi tagjai: Tóth Mónika, Kis Anita, Pálfyné Gidai Piroska szülők, Gégény Gáborné DÖK támogató tanár, Csíkszentimreiné Csapó Irma idegen nyelvi munkaközösség vezető tanár, Belovainé Domonos Ildikó tanító.
Logónkat egyik tanítványunk, Csamangó Melinda készítette.

Alapító okiratunk szerint az alapítvány célja:

  • segíteni a nyelvoktatás feltételeinek javítását, nemzetközi kapcsolatok létesítését

  • az iskola tehetséges gyermekeinek tanulmányi versenyeken, pályázatokon való indulásának anyagi támogatása, jutalmazása

  • a hagyományok ápolásának támogatása, kulturális rendezvények segítése, tanulmányi és szakmai versenyek szervezésének és lebonyolításának támogatása

  • a diáksport és a diákönkormányzat rendezvényeinek segítése

  • a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok megvalósulásának támogatása: környezettudatos magatartás kialakítása, egészséges életszemlélet kialakítása, pályaorientáció segítése.

Konkrét beszerzésekkel járultunk hozzá a tanulás feltételeinek javításához. A jelenlegi 1.a termében (40-es terem) lévő tanulói padokat és székeket az alapítvány vette. Számítógép, lamináló gép, fénymásolás kellékeinek biztosítása.

Ezek a célok a felajánlott pénzekből valósulhatnak meg évről évre. A szülők és hozzátartozók felajánlhatják jövedelemadójuk 1%-át, utalhatnak pénzt a számlánkra, vagy részt vesznek programjainkon, ahol felajánlásaikat megtehetik, miközben bálazunk, vagy a gyerekek produkcióit nézzük. Ezért van két állandó rendezvényünk.

Az egyik a Tabán est, ahol tanulóink lépnek fel megmutatva miben tehetségesek örömet okozva ezzel önmaguknak, szüleiknek és tanáraiknak. Az első Tabán est a megszűnő „Ki mit tud?” által keltett űrt töltötte ki, 1991-ben rendeztük ahol diák és tanár is fellépett. Azóta az év egyik legrangosabb eseménye lett, nincs tanév Tabán est nélkül.

1995-ben rendeztük az első bálat azzal a céllal, hogy szülők és tanárok kötetlen formában, szórakozva töltsenek el együtt egy estét, az itt tett felajánlások jelentős bevételt jelentettek minden évben. Még ünnepibb a bál, amióta a mi növendékeink adják a nyitótáncot Zsoldos Ildikó, majd Szabóné Z. Nagy Diána koreográfiáját táncolva. A lányok ruháit az alapítvány vette. Bízunk benne, hogy továbbra is támogatnak minket abban, hogy színesebb, tartalmasabb életet tudjunk biztosítani tanulóinknak, az önök gyermekeinek. Szeretnénk továbbra is megőrizni azt a hagyományt, hogy a Tabán Iskola tartalmas szabadidős tevékenységeket is biztosít tanulóinak, jutalmazza őket teljesítményükért. Ettől egyedi ez az iskola, más, mint a város többi intézménye.


Pontos nevünk: Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány

6723 Szeged, Hajlat utca 1/B III./9.

Adószám. 19082837-1-06