Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Hírek

Leendő elsősöknek programok

Kedves leendő elsősök és szülők!


A Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaa következő programokat szervezi meg márciusban:

2017. március 9. 15.30-16.30 kézműves foglalkozás a gyerekek számára. Megismerkedhettek iskolánkkal és a leendő tanító nénikkel.

2017. március 22. 16.00-17.00 a művészeti iskola bemutatkozása a gyerekeknek és szüleiknek.

2017. március 29-én nyílt napot tartunk a szülőknek.
Tanítanak:
2. óra8.40-9.25Papp Tímea - matematika (48. terem)
3. óra9.40-10.25Vásárhelyi Tünde - magyar nyelvtan (59. terem)
Kérjük, érkezzenek 5 perccel hamarabb, mint a tanóra kezdete.

2017. február 21. kedd - 11:10:52 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Országos Diákparlament beszámoló

Az Országos Diákparlament Székesfehérváron 2017. február 3-5-ig tartotta ülését, ahol a Csongrád megyei küldöttek egyik képviselője iskolánk 7.b osztályos tanulója, Gyimesi Zsófia volt.

Az állam lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy az Országos Diákparlament keretein belül foglalkozzanak ügyeikkel. 50 pontban fogalmazták meg javaslataikat.

1. Az oktatásban történő változásokat kizárólag felmenő rendszerben vezessék be, legalább négy éves felkészülési időt biztosítva.
2. Az iskolák számára biztosítsanak szélesebb hatáskört a helyi tanterv kialakítására. Az időkeret elosztása során a jelenlegi tíz százaléknál nagyobb arányban dönthessenek helyben a tananyag tartalmáról.
3. Kerüljön felülvizsgálatra a szakmai követelményrendszer a szakképzésben.
4. Szabályozza jogszabály, hogy a helyi önkormányzat ifjúsági feladat ellátása keretében működtessen települési szintű diákönkormányzatot, és határozza meg a működés szakmai minimum feltételeit.
5. Javasoljuk, hogy a megyei diákparlament tanévente legalább egyszer összehívásra kerüljön, és tartsanak rendszeresen megyei diákfórumot.
6. A nemzetközi érettségit ismerjék el a hazai érettségivel egyenértékűnek.
7. Későbbi történelmi érettségiken lehessen használni a kronológiát tartalmazó atlaszt.
8. Javasoljuk, hogy bővítsék ki azon tantárgyak körét, amelyekből előrehozott érettségi tehető, azon tantárgyakkal, amelyek tanítása az utolsó évfolyamnál hamarabb fejeződik be. Az októberi időszakban is lehessen előrehozott érettségi vizsgát tenni.
9. A nyelvi tárgyakból és informatikából már kilencedik évfolyamon is lehessen előrehozott érettségi vizsgát tenni.
10. Az idegen nyelven tanult tantárgyakból a képzés nyelvével megegyezően lehessen érettségi vizsgát tenni.
11. A szakmai végzettség letétele utáni érettségi felkészítés idejét hosszabbítsák meg.
12. Kérjük a köznevelési intézmények szakmai és infrastrukturális korszerűsítését, fejlesztését. Javasoljuk, hogy az Öveges - laborok mintájára hozzanak létre 3D-s laborokat az intézményekben.
13. Fejtetvesség esetén csak a továbbterjesztés veszélyének kizárása után, a tetű nélküliséget igazoló orvosi igazolással lehessen iskolába járni.
14. Javasoljuk, hogy a felvételin többletponttal elismert országos versenyek körét bővítsék ki.
15. Szakmai tárgyból tett érettségi vizsgát fogadják el választható tárgyként, amennyiben a felvételi követelmény előírja a választott tárgyból tett érettségi vizsgát.
16. Ugyanannyi többletpont járjon a felsőfokú nyelvvizsgáért, mint a nyelvi emeltszintű érettségi vizsgáért.
17. Kérjük, hogy igény szerint intézményenként rendelkezésre álljon egy iskolapszichológus.
18. Legyen szélesebb körű a szakképzésben tanuló diákok számára biztosított szakmai gyakorlatról szóló tájékoztató anyag, ezzel párhuzamosan a szakmai gyakorlatot biztosító képzési helyek részesüljenek megfelelő tájékoztatásban.
19. Szakmai ellenőrzés keretében vizsgálják a fogadószervezetek megfelelőségét.
20. A szakmai gyakorlat záruljon a munkahelyi gyakorlat meglétét igazoló vizsgával.
21. Az intézményi diákönkormányzatok kapják vissza a közoktatási törvényben biztosított egyetértési jogukat, a házirend elfogadása és módosítása során.
22. A diákönkormányzatoknak legyen lehetőségük a közétkeztetésbe javaslattételi és véleményezési joggal élni.
23. Címkézetten kerüljön megjelölésre a diákönkormányzatok működési költsége az iskolai költségvetésben.
24. Nyíljon több pályázati lehetőség az iskolai diákönkormányzatok számára.
25. Kerüljön frissítésre, és váljon elektronikus úton is elérhetővé a Diákjogi Tudor és a Diákönkormányzati Kisokos.
26. Javasoljuk a készségtantárgyak osztályozásának megszüntetését, 11. évfolyamtól csakis fakultációs szinten oktassák őket azok számára, akiket érdekel.
27. Legyenek a készségtantárgyak gyakorlatcentrikusak általános iskolában is.
28. Javasoljuk a szabad tankönyvválasztás jogának visszaállítását. Álljanak a tanulók rendelkezésére a jelenleginél jobb minőségű digitális, illetve papír alapú tankönyvek.
29. A DMSP tanár bérpótlékot, órakedvezményt vagy anyagi támogatást kapjon a munkájáért.
30. Legyen kedvezményes vagy lehetőség szerint ingyenes az első B2, C1 vagy C2 szintű nyelvvizsga harminc éves korig.
31. Az iskolai nyelvoktatás módszertani megújítását szorgalmazzuk.
32. Javasoljuk a mindennapos testnevelés rendszerének újragondolását, az óraszám csökkentését, a jelenlegi infrastrukturális háttér figyelembevételével, annak kiváltására szolgáló alternatív lehetőségek biztosítását.
33. A tehetséges, nem hátrányos helyzetű diákok számára bővüljön a tanulmányi ösztöndíjak köre: állami ösztöndíjak, helyi önkormányzati ösztöndíj, tanulást támogató kedvezmények.
34. A közétkeztetésben kínált ételek mennyiségi növelése és minőségi javítása történjen meg.
35. Vegyék figyelembe a speciális étkezési igényeket körültekintőbben, például a vegetáriánusoknál húspótló ételek, külön fogás készítése, nem pedig a hús kivétele a készételből.
36. Heti kötelező kollégiumi foglalkozások számának meghatározása a kollégium döntése legyen. (minimum 8 óra - maximum 10 óra)
37. Javasoljuk a közösségi szolgálat átgondolását, hogy a közösségi szolgálaton naponta eltölthető óraszám ne legyen szabályozott.
38. Az Országos Diákparlament 2 évente kerüljön összehívásra.
39. Kérjük, a komplex természettudományi tantárgy eltörlését, és a régi természettudományos óraszámok visszaállítását a szakoktatásban.
40. Pedagógus munkájának szúrópróbaszerű ellenőrzése, a diákok véleményének figyelembe vétele.
41. Az általános iskolás korú gyerekek leterheltségét csökkentsék, az iskolai terhelés az évfolyamok számával arányosan növekedjen.
42. Javasoljuk a nyelvi és matematika oktatás során a kis létszámú oktatási formát.
43. Az iskolai gyümölcsprogram általános iskolában történő kiterjesztését kérjük.
44. Az iskola törekedjen az általános életvitelhez szükséges kompetenciák átadására, mint például: adóbevallás, hitel, médiaismeret, egyéb életszituációk megismerése.
45. A pályaorientációs órák kerüljenek kiterjesztésre a hetedik évfolyamtól fölfelé, felkészítve a tanulót a pályaválasztásra.
46. Netfit felmérés eredménye ne kerüljön osztályzásra.
47. Kérjük, hogy a tankötelezettség korhatárát állítsák vissza 18 évre.
48. A KRESZ és az egészségügyi vizsgára való felkészülés legyen térítésmentes az iskolában.
49. Javasoljuk az országon belüli iskolai közösségek kapcsolatépítését, cserekapcsolat létrehozását és cserediák program elindítását.
50. A nyári szünet hosszát ne változtassák meg.


2017. február 17. péntek - 14:43:45 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Hitoktatás bemutatása

Tisztelt Szülők!


A hatályos jogszabályoknak megfelelően jelöljük ki azt a napot, amelyen az egyházak tájékoztatást adhatnak a hitoktatással kapcsolatban az érdeklődő szülőknek. Erre iskolánkban 2017. március 6-án, hétfőn 16,30 és 17,30 között kerül sor az iskola könyvtárszobájában. További részletek a Hitoktatás menüpontban találhatóak.


Üdvözlettel: Némethné Pataj Györgyi
intézményvezető-helyettes2017. február 16. csütörtök - 08:19:45 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Tabán teszt túra

Iskolánkban sikeresen lezajlott a Tabán teszt túra angol verseny.

5-6 évfolyamon:
I. helyezett Kovács Dorka
II. helyezett Szűcs Péter
III. helyezett Viczián Dániel

7-8 évfolyamon
I. helyezett Bogdándy Borbála
II. helyezett Szebenyi Hanna
III. helyezett Kovács Zoé

További eredmények a következő linken elérhetőek.
5-6 évfolyam
7-8 évfolyam

Gratulálunk a versenyzőknek.

2017. február 10. péntek - 08:01:15 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Művészeti pótbefizetés

Művészeti térítési díjak pótbefizetése 2017. február 14-én 7.30-14.00 a gazdasági irodában lesz.

2017. február 08. szerda - 10:57:51 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Művészeti befizetés

Művészeti térítési díjak befizetése 2017.02.07-én (kedden) 7.00-tól 17.00-ig lesz a gazdasági irodában.

2017. január 30. hétfő - 09:18:51 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Étkezési kártyák

Tisztelt Szülők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. Január 1-étől az általános iskolákban nem lesz közétkeztetésért felelős, NGSZ által foglalkoztatott közalkalmazott, így nincs lehetőség az egyéni étkeztető kártyák elkészítésére. Ennek eredményeképpen az NGSZ az általános iskolákban is lehetővé teszi a lakcímkártya és a diákigazolvány használatát az étkezés igénybevételéhez.
2017. január 1-étől a szülőnek, törvényes képviselőnek az NGSZ ügyfélszolgálatára írásban (kozetkeztetes@ngsz.hu) kell jelezni, ha a gyermek elveszti étkeztető kártyáját, ha a kártya megrongálódik, vagy ha az étkeztetéshez használt okmány azonosítószáma megváltozik.
A megküldött e-mailnek tartalmaznia kell a gyermek intézményét (ahol jogviszonnyal rendelkezik), nevét és osztályát, születési dátumát, anyja nevét, a használni kívánt okmány megnevezését (lakcímkártya, diákigazolvány) és annak vonalkód számát. Az ügyfélszolgálaton történő rögzítést követően másnaptól az új azonosítóval történhet az étkezés.
Amennyiben elveszett, megrongálódott az étkeztető kártya és a szülő, törvényes képviselő továbbra is egyéni étkeztető kártyával kívánja igénybe venni az étkezést, akkor az NGSZ ügyfélszolgálatán (6724 Szeged Huszár u. 1. Tel: 561-960.) személyesen van lehetősége ennek igénylésére, 100 Ft/kártya ellenérték fizetésével.
A napi étkezés lemondás az (NGSZ Központban) 561-960-as telefonszámon történik.
Kérjük a Szülők segítő közreműködését abban, hogy a tanulóknál minden nap legyen étkezőkártya!


2017. január 05. csütörtök - 07:57:57 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Diákvállalkozás

Újabb sikerek a gazdasági ismeretek oktatása terén:


A Diákvállalkozások Regionális Versenyén iskolánk csapata a „Legötletesebb termék” díjat, Budapesten, az országos versenyen a „Legjobb diákvállalkozás” címet nyerték el. Gratulálunk a szép teljesítményhez! Köszönjük az iskola alapítványának a regisztrációban és részvételben nyújtott anyagi támogatást. Azoknak a szülőknek is, akik hozzájárultak a sikerhez azzal, hogy lehetővé tették a vásárokba való eljutást, a termékek szállítását. Köszönjük szépen!

Felkészítő: Machánné Tatár Rita, Auguszné Bognár Mónika


2016. december 19. hétfő - 08:03:09 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Szavalóverseny

Tankerületi MILNE szavalóverseny


December 7-én a Rókusi Általános Iskolában megrendezett tankerületi MILNE angol nyelvű szavalóversenyen idén is nagyszerűen szerepelt tanítványunk. Az 5-6. osztályos versenyzők kategóriájában Kádár Hedvig 6.a osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kiss Ágnes Emőke
Szívből gratulálunk!


2016. december 12. hétfő - 15:26:18 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    MTA előadás

TABÁNOSOK a Magyar Tudományos Akadémián


2016. december 9.-én az iskolából néhányan Sós Marika néni vezetésével részt vettünk Az ember alkotta anyag- a XXI. század anyaga című konferencián. Az előadásokat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartották. Nekem a 3D nyomtatásról szóló tetszett a legjobban. A nyomtatott tárgyakat meg is foghattuk. Délután elmentük a Parlamentbe és a Szent István Bazilikába is. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson.
Nagyon szépen köszönjük, hogy az AGROFOL Magyarország Kft meghívottjaiként mi is részt vehetünk a konferencián.

Szabó Eszter 7.b
2016. december 12. hétfő - 07:48:11 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Oldal:   <<        >>