Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Hírek

Tanszercsomag

Tanszercsomagot kapott 16 tanulónk.2020. szeptember 24. csütörtök - 12:46:51 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Művészeti Iskolánk bemutatkozása

Kérem, tekintsék meg a három művészeti ág bemutatkozását.

Néptánc

Grafika-fesztészet

Dráma

2020. szeptember 11. péntek - 09:01:42 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Művészeti térítési díj

Tisztelt Szülők!
A művészeti iskola térítési díj befizetési időpontja megváltozott. A pontos időpontról későbbiekben fogunk tájékoztatást nyújtani.
Kérjük, jelöljék aláhúzással, hogy az alábbi befizetési módok közül Önök melyiket választják!

csekkes átutalásos készpénz

Hétfőre kérjük, a válaszukat juttassák el az osztályfönöknek!
Köszönjük! Iskolavezetés


2020. szeptember 11. péntek - 08:03:34 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Szimba Tanuló Biztosítás

Idén a Szimba tanuló biztosítást 2020.09.14-én 16.30-18.30 között a Tesco étkező részénél egy asztalnál tudják rendezni.
Ne feledjék, az összeg 10%-val az iskolát támogatják!

Csányi Ildikó
biztosítási tanácsadó
+36209584959

2020. szeptember 10. csütörtök - 10:44:23 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Intézkedési terv

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI-BAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

1. VÉDŐINTÉZKEDÉSEK
- Az épület első és a tanulók által használt hátsó bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata kötelező. Kérjük a hátsó bejárat használatát! Lehetőség szerint a tantermekben és az étkezőben is elhelyezünk kézfertőtlenítőt.
- A pedagógusok átismételik a tanulókkal a helyes kézmosás szabályait, fokozottan ellenőrzik a kézmosás gyakoriságát, helyességét, kiemelt figyelmet fordítva az alapvető higiénés szabályok betartására.
- A tanulók a személyi higiéné szabályairól részletes tájékoztatást kapnak (pl. köhögési etikett, maszkviselés, távolságtartás).
- Az intézménybe lépő tanulók és felnőttek testhőmérsékletét alkalomszerűen mérjük.
- Az intézményben rendszeres fertőtlenítő takarítást végzünk az alábbiak szerint:
- Az eddigi takarítási protokoll alapján, a napközbeni takarítás folyamatos az előírásoknak megfelelően.
- A terembeosztással próbáljuk biztosítani, hogy a tanulók a lehető legtöbb órán ugyanabban a tanteremben tartózkodjanak.
- A tantermekben az osztályok váltása között a szünetekben – lehetőség szerint – felületfertőtlenítést végzünk.
- Zárt térben kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos, rendszeres szellőztetésre.

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
- Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó látogathatja.
- Amennyiben a gyerekeknél fertőzés tüneteit észleljük, elkülönítjük őket és a szülőt azonnal értesítjük, akinek gondoskodnia kell gyermeke orvosi vizsgálatáról. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost.
- Amennyiben pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost.
- A szülők kötelesek az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy családtagjánál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
- A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amelyet a betegséget követő ELSŐ tanítási napon köteles magával hozni, kivéve, ha elektronikusan küldi meg az iskola számára.
- Az intézményt kizárólag a tanulók és a dolgozók látogathatják. A szülők gyermekeiket az udvarra bekísérhetik- betartva a távolságtartás szabályait - illetve a bejárat előtt a megfelelő védőtávolság (1,5 m) megtartásával várakozhatnak. Az épületbe tanítási időben NEM léphetnek.
- Szülői értekezlet megtartása a járványügyi előírások betartásával történik, a szabályos maszkviselés kötelező.
- Az iskola működtetésével kapcsolatos személyes jelenlétet nem nélkülözhető ügyintézéskor szabályosan viselt szájmaszk használata kötelező; kérjük, a portán várjanak, amíg az irodában fogadni tudjuk Önöket.
- Az ajánlott ügyintézési mód: telefon, e-mail, E-ügyintézési felület.
- Az iskola adottságainak figyelembe vételével törekszünk a csoportosulás megelőzésére. Az intézmény területén (zárt térben) a diákoknak és a dolgozóknak szájmaszk használata ajánlott, de nem kötelező.
- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

3. A TANÓRÁK, ÓRÁK KÖZÖTTI SZÜNETEK, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK, (NAPKÖZI, ÉTKEZÉS) RENDJE
- Lehetőség szerint minden tanuló 7.15 és 7.30 között érkezzen az iskola udvarára.
Az alsósok a szünetekben használt „alsós-udvaron” (a Csaba utcai postahivatal felőli oldal), a felsősök a szokott helyen gyülekezzenek a távolság megtartásával.
- Amennyiben az időjárás nem engedi az udvari gyülekezést, tanulók az aulába érkeznek, ahonnan folyamatosan engedjük fel őket a termekbe, elkerülve a csoportosulást. A szülők ebben az esetben csak a kapuig kísérhetik gyermeküket, az épületbe NEM jöhetnek be.
- Arra kérjük a szülőket, hogy a diákok a reggeli és délutáni (16-17-ig) ügyeletben csak a legszükségesebb időt töltsék.
- Az alsós tanulók a jelző csengetésekor a hátsó udvarra, a felsős tanulók kicsengetéskor a „felsős” udvarra mennek szünetre. A tanárok emelt létszámban felügyelik az udvart. Így az alsó és felső tagozat eltérő időben és helyen sorakozik.
- Az alsós tanulók a teljes tanítási nap folyamán CSAK a bal oldali lépcsőházat használhatják, míg a felsősök a jobb oldali lépcsőházat.
- Az első szünet IS UDVARI szünet lesz a korábbiaktól eltérően.
- Az aulában kialakított közösségi teret NEM használhatják a tanulók, mert nem tudjuk ellenőrizni a fertőtlenítést. Csak pedagógussal tartózkodhatnak ott, és gazdaságiirodában kell jelezni, ha elhagyják, hogy gondoskodhassunk a felületek fertőtlenítéséről.
- Eső, rossz idő esetén a tantermekben maradnak pedagógusi felügyelettel (az ablakokat ebben az esetben is ki kell nyitni).
- Étkezések rendje: A tízórai rendje nem változik. Az alsósok a termeikben, a felsősök szintén a termeikben fogyasztják el a tízórait. Az ebédlőben csak pedagógus felügyeletével, a szabályok betartásával lehet tartózkodni.
- A testnevelés órára váró diákok külön eljárás alapján étkeznek, amit az osztályfőnökök ismertetnek.
- Az ebédelés elnyújtott időintervallumban, turnusokban történik. A váltások között a konyhai személyzet felületfertőtlenítést végez. Az asztalokon nem lehet sem evőeszköz, sem pohár, vizeskancsó.
- Az udvari napközis foglalkozások alkalmával a csoportok a számukra kijelölt területen tartózkodhatnak pedagógusaikkal.
- A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabadtéren tartjuk.


2020. augusztus 30. vasárnap - 19:56:15 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Kérés

Tisztelt Szülők!


A tanév során szükséges higiéniai papíráruról az iskola rendelése alapján a Szegedi Tankerület gondoskodik. Kérjük NE hozzanak önkéntes felajánlásként sem - papírtörlőt, szalvétát, és WC papírt, mert ez a tankerület határozott kérdése. A Tabán iskola tanítói és az iskolavezetés.


2020. augusztus 29. szombat - 08:31:03 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Első tanítási nap

Kedves Gyerekek!

A 2020/2021-es tanév szeptember 1. napjával kezdődik (kedd). Szokás szerint 4 osztályfőnöki órát tartunk, ahol minden, a tanévkezdéshez szükséges információt megkaptok. A 4. óra után ebédeltek a megadott sorrend szerint, majd a napközi, illetve a tanulószoba vár benneteket 16 óráig. Aki nem akar az első nap itt maradni ebéd után, hozzon írásos szülői kérelmet erről.
Addig is jó pihenést: a Tabán Iskola tanárai, dolgozói


2020. augusztus 12. szerda - 13:44:58 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    A 2020/2021-es tanév első évfolyama számára

Tisztelt Szülők!


Az első tanítási nap 2020. szeptember 1. (kedd). A tanulók az őket kísérő gondviselővel együtt az udvaron gyülekeznek. A járványveszély és az óvóintézkedések miatt azt kérjük, hogy az elsősök ¾ 8-tól gyülekezzenek, majd a tanítóikkal együtt vonuljanak a tornaterembe (8 órakor). Kérjük, ne érkezzenek korábban, mert a 2-8. évfolyam tanulói is az udvaron gyülekeznek. Egy rövid köszöntés után megtartjuk az első tájékoztató szülői értekezletet, ahol a legfontosabb információk is elhangzanak. Az osztálytanítók is elmondják a tudnivalókat. Úgy készüljenek, hogy jegyzetelni tudjanak. Az első napon négy tanítási órát tartunk (osztályfőnöki órák), majd ebédelés megadott rend szerint és igény esetén napközi felügyelet 16 óráig. Amennyiben nem igényli az első napon a napközit, kérjük írásban jelezze a tanítónak.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket: A Tabán Iskola tanítói, tanárai, diákjai


2020. augusztus 12. szerda - 13:43:45 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Javítóvizsga

A javítóvizsga időpontja: 2020. augusztus 27. 8:00.
Kérjük a tanulók hozzanak magukkal íróeszközt.


2020. július 28. kedd - 10:15:08 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Búcsú

Tisztelt Szülők!


Ezúton szeretném bejelenteni, hogy a 2019-2020. tanév befejeztével nyugdíjba vonulok. Negyvenegy évet töltöttem ezen a gyönyörű pályán tanárként, igazgatóhelyettesként, igazgatóként. Köszönöm együttműködésüket, támogatásukat, segítségüket. Kívánok sok erőt, jó egészséget, kívánom, hogy gyermekeik a Tabánban kapott jó alapokra építve legyenek sikeres és mindenek előtt boldog felnőttek!

Tisztelettel:

Flachné Vidéki Katalin
igazgató


2020. július 02. csütörtök - 12:19:44 by webmester
Posted in Misc | Comments: 0 |     Nyomtatóbarát változat    Oldal:   <<        >>